MICROLEARNING

Szybkie i łatwe przyswajanie nowej wiedzy

Aplikacja posiada wiele funkcji, a jedną z nich jest
wsparcie procesu uczenia się. Jest doskonałym
narzędziem, które wspomoże wszelkiego rodzaju
procesy szkoleniowe i dzięki której staną się one
łatwiejsze i bardziej atrakcyjne. Zaangażowanie
uczestników szkoleń jest bardzo ważne i na to
chcemy postawić nacisk, dlatego opierając się w
aplikacji o strategię microlearningu i metodę
grywalizacji jesteśmy w stanie zwiększyć poziom ich
aktywności. Rozwiązanie to możesz dopasować je
zarówno do spotkań online i offline.